submit


אנא קראו את הכללים הבאים לפני שהתגייסתי חדרי צ ‘ אט. כל הפרה יהיה להביא לך מגורש מן הצ ‘ אט. בבקשה להשאיר את צ ‘ אט נקי או שאתה יכול לקבל אסר על כל הכללים שהוזכרו לעיל. אנחנו גם עובדים על הדו «ח של’ תכונה אשר ייתן לך דו » ח נורא משתמשים בקלות. אנחנו לא שומרים את המשתמשים שלנו’ נתונים או הודעות שנשלחו לכאן, צ ‘אט ארה» ב ימחק באופן אוטומטי את כל היסטוריית הודעות בכל פעם להתנתקות, מה שהופך את ארה «ב צ’ אט לגמרי אנונימי ובטוח. — חינם הטוב ביותר באינטרנט בארה «ב והבינלאומית חדרי צ’ אט. צ ‘ אט באינטרנט עם מישהו מכל רחבי העולם, להכיר אנשים חדשים. — מדיניות פרטיות — צור קשר

About