האם אתה יודע? כל מילונים דו-כיוונית, כלומר, אתה יכול לחפש מילים בשתי השפות במקביל

המשפטים האלה באים ממקורות חיצוניים ולא יכול להיות מדויק

About