submit


חבר שלי טניה פשוט קנתה לעצמה ממש מגניב טלפון חכם. היא שומרת כסף במשך זמן מה עבור הטלפון הזה, ועכשיו כשהיא סוף סוף יש לי את זה היא מאוד מאושרת. רק עכשיו היא קראה לי והזמינה אותי לבית שלה על ירי תמונה עם הטלפון החדש. זה גורם כאלה תמונות יפות, יש את כל אלה יישומים גדולים עבור תמונות. אתה יכול לעזור לי לבחור בגדים עבור זה כיף צילומים? זה יכול להיות משהו מזדמן, גופי או פאנקי. הנקודה היא ליהנות ולהרגיש טוב. אולי אני צריך לבחור כמה תלבושות, לקחת כמה תמונות עם כולם. מה דעתך נשים? אתה מוכן לתת יד לעזרה? יש לי זמן נהדר לשחק זה כיף משחק חדש שנקרא הטלפון צילום כיף ולראות אם אתה יכול לעזור לי להכין את זה מצחיק ירי תמונה עם חבר שלי. בהצלחה.

About