submit


לאחר אינטנסיבי ומרגש שנה בבית הספר הבינלאומי של סינגפור, מאיים על קרוב ידידות בין אמה, אלי וג קי להתפוצץ. המשפחה של אמה יועבר חזרה להמבורג. ברית מחזירה את חוות הסוסים של המשפחה שלך לאוסטרליה. בעוד פרידה, שלושת החברים מתנה מיוחדת מאוד. אתה עוזב את יוצאת עם ארה»ב אתרים, הולך. יוצא עם ארה»ב הוא על התוכן של החנות לא אחראית. אתה רוצה להמשיך

About