כמו בחיים אמיתיים, אז אותו הדבר חל כאן: כל פטפוט לטיפול מתחשב.

אז הם גם יכבדו אותך ולהיות מנומס להתייחס. עבירות תוצאה מיידית צ אט איסור (הפרשנות של הפרות אלה יישארו במקרה הבודד, פורום מנהלי ואת מנהלי שרת לשנות).

בבקשה לכלול גם את הערות להגנה על קטינים חשוב לציין

כל סוג של אלימות-האדרת אמירות, רמיזות של עבירות פליליות, וכו’. יכול להיות מובן על ידי בנו ללא אזהרה מוקדמת, אזרחית ו או פלילית השלכות. באמצעות הדפים של חדר הצ אט אתה מסכים לתנאים והתניות והערות להגנה על קטינים. אתה לא צריך להיות מחויב על ידי תנאי השימוש, אנא פנו באופן מיידי את ההצעה של חדר צ אט

About