הביקורת של האיחוד האירופי והטענה שלך, כדי לווסת גדולים יותר ויותר תחומים של החיים הפרטיים, נמצא בשימוש נרחב. באופן מוזר, את החוויה נשאר במקרה זה, למרות רחב ספקנות כלפי האיחוד האירופי מדיניות ההצלחות בניסיון לתפוס את קדם-רולינג סופר-המדינה החישורים ואת צועקת לפנינו כדי למנוע חוסר תפקוד של האזרחים.

אוליבר, הדוגל בחופש העיתונאי, בעבר, עובד המוקד כסף , בספרו”ארצות הברית של אירופה – מסמכים סודיים חושפים: את תוכניותיו האפלות של האליטה, באותו זמן. באוקטובר מול יותר מ המאזינים בספריה של שמרנות הציג, את ההיסטוריה של האידיאולוגיה של אירופה מאוחדת מדינה עם מטבע משותף הממשלה, עד הזמן של הנציונל סוציאליזם של הבולשביזם.

התזה שלו: ‘ארצות הברית של אירופה

דוגמנית על”סדר עולמי חדש”כדי לשרת, לא הפרט על גורלו, אבל בכל תחום של החיים, של פוליטיקאים ופקידים, עד הפרט הקטן ביותר מוסדר.”על ידי ברלין מבוסס עיתונאי רונלד משקפיים מנחה הדיון הפך בפרט לשאלה של ימינו גיבוריו של אידיאולוגיה חוזר, ככל הנראה, ב מבשר רעות פעמים

About