submit


זה כל כך קורה כי משפחות בהן בני הזוג שייכים לאומים שונים ודתות שונות, בחיפוש אחר פשרה או מסיבות אחרות חדל לקיים מסורות לאומיות, התוצאה, שני בני הזוג בהדרגה לשכוח את התרבות, הטקסים והמנהגים של עמם. במקרים רבים יש חילוקי דעות על רקע דתי הנוגעים בסוגיות שונות, מתוך הקשר עם קרובי משפחה לפני בחירת שם עבור ילדך.

המטרה העיקרית של הפרויקט: לאחד טטרים בכל חלק של המדינה, כדי ליצור איחוד משפחות, עם שימור של מסורות לאומיות. אנחנו רוצים ערכי התרבות, המנהגים והמורשת של יוסקה, אנשים ועמים אחרים, הוא לא איבד ולא נשכח, אבל עבר מדור לדור. הכל נמצא בידיים שלנו!

About