submit


סביר להניח שהם יכולים להיות מחפשים אותך. יותר משתמשים שרואים את הפרופיל שלך, יותר סיכויים יש את החברים החדשים יהיה לכתוב לך קודם. קיימות ארבע דרכים למצוא את פרופיל באתר היכרויות. פרופילי חיפוש ממוינות לפי תאריך ושעה, שימוש ביומן שעבר על האתר. בהתחלה, הראשון הפרופילים המוצגים הינם מי על הקו. המשתמשים שנרשמו לאתר האינטרנט הבא לאחר מכן הראה, ואחריו מי מחובר לפני כמה זמן.

About