submit


יצירת היכרות טובה וידאו לוקח זמן ומאמץ אבל זה לגמרי שווה את זה. ראשית, ליצור תסריט של מה שאתה רוצה לומר, תרגול חזרות שלך וידאו מבוא לפני הקלטת הווידאו שלך. מבוא קטעי וידאו מוכנים עם תסריט חזרות הם הרבה יותר מקצועיים וגם ימשוך יותר סטודנטים מאשר ו היכרות. קח קצת זמן כדי ליצור מהנה ובלתי נשכחת וידאו לתת את פוטנציאל התלמידים יודעים למה כדאי להם לבחור בך. אודיו: שדה מקליט ועל השמשה הקדמית במשך מפורט, הנחיות, דוגמאות, הוראות, עיין להלן שאלות נפוצות

About